Blog

Domov → Blog

Články blogu

Podpora nadácie „Dopravno-bezpečnostný projekt Deutsche Schule Bratislava 2023“

4.12.2023

Deti a ich bezpečnosť na cestách je čím ďalej kľúčovejšia oblasť záujmu. Veľká časť spoločností, ktoré podporujú nadáciu United Philanthropy patrí do automobilového sektora. Práve preto ich téma bezpečnosti na cestách veľmi zaujíma.

Čítať viac

Michaela Kráľovičová - profil člena správnej rady nadácie United Philantropy

8.09.2023

Spoločnosť je postavená na ľuďoch. Prosperujúce spoločnosti sú úspešné kvôli skvelým ľuďom, ktorí sú ich súčasťou. V živote som mala na ľudí šťastie a aj vďaka nim som tam kde som.

Čítať viac

Podpora nadácie „Pomoc Turecku 2023“

10.04.2023

Naša nadácia má v cieľoch rozvíjať spoločnosť a vzdelanie ľudí na Slovensku. So základným cieľom dosiahnuť vyššiu úroveň vzdelania tak potrebnú na etablovanie krajiny medzi špičku v Európe a vo svete. Cieľom je podporiť lídrov a ľudí, ktorí majú záujem hodnotový rebríček a vzdelanie povýšiť na najvyššiu úroveň.

Čítať viac

Vzdelanie – Jedna z ciest k úspechu

27.03.2023

Štúdium na škole tvorí značnú a neoddeliteľnú súčasť moderného človeka. Takmer tretinu života strávime vzdelávaním v inštitúciách zameraných či už všeobecne, ako sú základné školy a gymnáziá, alebo profesne a odborne tak, ako je tomu pri stredných odborných školách, či univerzitách.

Čítať viac

Nové knižné publikácie na rok 2023

17.11.2022

Aj v r.2023 plánujeme v nadácii United Philanthropy vydať viacero zaujímavých knižných titulov. Prvým titulom bude publikácia "The Principles of Scientific Management

od Fredericka Winslow Taylora, ktorý skúmal pracovnú činnosť a možnosti ako túto pracovnú činnosť zefektívniť a zvýšiť produktivitu. Napriek tomu, že bola prvý krát vydaná v r.1909 je neustále aktuálna a mala by byť súčasťou knižnice každého podnikateľa.

Čítať viac

Knižné publikácie plánované na rok 2022

27.05.2022

Zmyslom nadácie je pomáhať vytvárať lepšiu spoločnosť. Vyzdvihnúť a podporiť mladých a šikovných ľudí. Pomáhať im s manažmentom a prípadne učiť líderstvu. Tieto ciele sú súčasťou náplne nadácie. Hlavným prvkom na ceste poznania je vzdelávanie a preto každoročne prináša nadácia United Philanthropy nové medzinárodné tituly, ktoré k týmto hodnotám prispievajú.

Čítať viac

Cieľ nadácie

29.12.2021

Už od založenia nadácie United Philanthropy v r.2013 sme mali jasný cieľ ako zmysluplne pomáhať.

Vnímali sme aj podnety ľudí v našom okolí, ktoré boli pri našej práci vždy podnetné. Ľudia majú vo svojej prirodzenej výbave zakomponované pomáhať. Pomoc, ktorá pomáha meniť k lepšiemu čokoľvek v našom okolí.

Čítať viac