Blog

Domov → Blog

Články blogu

Vzdelanie – Jedna z ciest k úspechu

27.03.2023

Štúdium na škole tvorí značnú a neoddeliteľnú súčasť moderného človeka. Takmer tretinu života strávime vzdelávaním v inštitúciách zameraných či už všeobecne, ako sú základné školy a gymnáziá, alebo profesne a odborne tak, ako je tomu pri stredných odborných školách, či univerzitách.

Čítať viac

Nové knižné publikácie na rok 2023

17.11.2022

Aj v r.2023 plánujeme v nadácii United Philanthropy vydať viacero zaujímavých knižných titulov. Prvým titulom bude publikácia "The Principles of Scientific Management

od Fredericka Winslow Taylora, ktorý skúmal pracovnú činnosť a možnosti ako túto pracovnú činnosť zefektívniť a zvýšiť produktivitu. Napriek tomu, že bola prvý krát vydaná v r.1909 je neustále aktuálna a mala by byť súčasťou knižnice každého podnikateľa.

Čítať viac

Knižné publikácie plánované na rok 2022

27.05.2022

Zmyslom nadácie je pomáhať vytvárať lepšiu spoločnosť. Vyzdvihnúť a podporiť mladých a šikovných ľudí. Pomáhať im s manažmentom a prípadne učiť líderstvu. Tieto ciele sú súčasťou náplne nadácie. Hlavným prvkom na ceste poznania je vzdelávanie a preto každoročne prináša nadácia United Philanthropy nové medzinárodné tituly, ktoré k týmto hodnotám prispievajú.

Čítať viac

Cieľ nadácie

29.12.2021

Už od založenia nadácie United Philanthropy v r.2013 sme mali jasný cieľ ako zmysluplne pomáhať.

Vnímali sme aj podnety ľudí v našom okolí, ktoré boli pri našej práci vždy podnetné. Ľudia majú vo svojej prirodzenej výbave zakomponované pomáhať. Pomoc, ktorá pomáha meniť k lepšiemu čokoľvek v našom okolí.

Čítať viac