Blog

Domov → Blog

Knižné publikácie plánované na rok 2022

Zmyslom nadácie je pomáhať vytvárať lepšiu spoločnosť. Vyzdvihnúť a podporiť mladých a šikovných ľudí. Pomáhať im s manažmentom a prípadne učiť líderstvu. Tieto ciele sú súčasťou náplne nadácie. Hlavným prvkom na ceste poznania je vzdelávanie a preto každoročne prináša nadácia United Philanthropy nové medzinárodné tituly, ktoré k týmto hodnotám prispievajú.

 

V r.2022 plánuje  nadácia United Philanthropy vydať nasledovné 2 knižné tituly:

 

„The Principles of Scientific Management“  od Frederick Winslow Taylor

Zameral sa na skúmanie človeka predovšetkým ako objektu riadenia, t. j. na možnosť zvýšiť účinnosť práce robotníkov. Jeho cieľom bolo maximalizovať výsledok ich práce pri minimalizácii jej spotreby. Za dôležitú skutočnosť pokladal materiálnu motiváciu robotníkov.

Kniha pojednáva o hlavnej Taylorovej práci, ktorej sa venoval vyše 20-rokov. Našiel “Najlepší spôsob“ pre každú prácu, ako sa má urobiť. Podstatu tohto vedeckého manažmentu obsiahol do štyroch základných princípov:

  • Študujte, akým spôsobom robotníci vykonávajú svoje úlohy na pracovisku, zbierajte všetky informatívne poznatky pracovníkov o práci a experimentujte so spôsobmi, ako zdokonaliť plnenie úloh.
  • Kodifikujte nové metódy plnenia úloh do písomných pravidiel a noriem riadiacich postup.
  • Dôkladne vyberajte pracovníkov tak, aby mali schopnosti a znalosti, ktoré zodpovedajú potrebám úlohy a cvičte ich, aby vykonávali úlohy podľa zavedených pravidiel a postupov.
  • Stanovte vhodnú alebo prijateľnú úroveň vykonania úlohy a potom vypracujte výplatný systém, ktorý poskytne odmenu za výkon nad prijateľnú úroveň.

Z tohto hľadiska bol priamym zakladateľom vedeckého riadenia práce.  Taylor dospel k názoru, že vedeckým prístupom je možné zvýšiť výkonnosť robotníkov.

 

a

 

„Prosperity Paradox“ od Claytona M.Christensena

V tejto knihe profesor Clayton M.Chriistensen vysvetľuje, že násobenie investícii do ekonomického rozvoja nie je zárukou udržateľnej prosperity a ponúklo trvalú a udržateľnú prosperitu. Globálna chudoba je veľkým problémom na planéte a dlhé desaťročia sme verili, že inteligentní ľudia dôkazu tento trend zvrátiť. Predpokladom aktuálnych riešení sa spolieha na riešenie formou pokus omyl.

Plánom je identifikovať problém, naliať doň peniaze a čakať, kedy sa začne zlepšovať.

Nádej však nie je stratégia.

 

Clayton odhaľuje, že napriek snahe a investíciám a krátkemu pozitívnemu výsledku sa v konečnom dôsledku situácia vracia späť, prípadne sa zhoršuje napriek snahe ľudí a vynaloženiu obrovských súm prostriedkov. Navrhuje aplikovať analýzu a následne riadenie inovácií, ktoré budujú lepšiu spoločnosť. Inovácie, ktoré vytvárajú nové trhy a zhora nadol ponúkajú trvalo udržateľný rast. Používa príklady spoločností z USA, kde výrobcovia automobilov, šijacích strojov, cukroviniek ukazujú ako inovačné modely fungujú a sú príkladom pre iné krajiny, ako príklad uvádza: Argentína, Rwanda, Japonsko, Južná Kórea, ktoré tieto modely prevzali.

Použité myšlienky reálne ukazujú ako sa dostať k udržateľnému pokroku a ako si zachovať parametre tohto rozvoja.

Kniha od Claytona ukazuje a vyzýva každého  ako vytvoriť lepší svet pre seba a ostatných okolo nás.

 

Budeme vďační akémukoľvek právnickému subjektu alebo fyzickej osobe za priamu finančnú podporu alebo odvedenie 2% z daní. Veríme, že práve vzdelávanie má veľký podiel na kvalite a rozvoji spoločnosti.

Naspäť na zoznam blogov.