Slovak Mavericks

Domov → Slovak Mavericks

Čo je názorová platforma „Slovak Mavericks“, prečo sa tak volá a čo je jej cieľom, kto sú Slovak Mavericks?

Už od počiatku založenia nadácie sme sa nikam neponáhľali s jej určením. Chceli sme precízne analyzovať potreby a následne sa vydať za našimi cieľmi. Postupne sme začali pridávať programy a ciele.

Na začiatku to bolo vydavateľstvo United Philanthropy , ktorého cieľom je prinášať publikácie zamerané na rozvoj spoločnosti a osobnosti. Snažíme sa každý rok priniesť aspoň 1-2 medzinárodné knihy, ktoré zožali úspechy všade na svete a pomohli tak zlepšiť spoločenské prostredie.

Ako program v poradí číslo 2 vznikol club30. Práve počas obdobia Covidu v r.2020 sme tento program spustili. Jeho zameranie na získavanie, koučovanie budúcich lídrov vnímame ako veľmi podstatný prvok budúcej spoločnosti. Napriek ťažkostiam sme postupne jeho činnosť začali ďalej rozširovať aj do motivačných videí so známymi osobnosťami, ktoré v živote dosiahli úspechy a sú motivujúcim faktorom pre mladých ľudí.

Práve z týchto videí prišla aj tretia súčasť nadácie, ktorú sme nazvali Slovak Mavericks. Nakoľko práve známe a úspešné osobnosti sú pre ľudí veľmi veľkým motivujúcim faktorom, tak sme mnohých z nich oslovili, či by nemali záujem sa vyjadrovať k spoločenským a sociálnym témam tak, aby boli protikladom názorovej platformy, ktoré dnes médiá prinášajú. Ľudia, ktorí niečo dosiahli, ktorí sú príkladom pre nás všetkých v tom, ako zmýšľajú a ako konajú. Veď kto by nechcel počuť vedúce osobnosti slovenského biznisu vyjadriť sa k takým témam aké dnes trápia väčšinu spoločnosti ako je inflácia, školstvo, návrat mladých ľudí zo zahraničia, postavenie Slovenska v rámci EU27 atď.

Práve táto platforma môže byť názorovým(nie antagonistickým )protikladom názorových prúdov, ktoré dnes väčšina ľudí číta alebo vidí v mienkotvorných videách.Sme presvedčení, že práve takáto názorová platforma by mohla pomôcť sa zorientovať mladým ľudom v krajine pochopiť problémy a zároveň prípadne vytvoriť potrebu s týmito problémami niečo robiť.

Celkovo ciele nadácie smerujú k základnému predpokladu. Krajina a ľudia, ktorí v nej bývajú, sú jednoliatou súčasťou spoločnosti. A pokiaľ si prajeme, aby spoločnosť prosperovala, je len jediná cesta. Účasť všetkých častí spoločnosti na spoločných cieľoch a získanie jednoty, ktorá bude v prospech všetkých. Skratky neexistujú a je za tým veľa práce. Našim cieľom je krajina a jej občania. Verím, že spoločne s osobnosťami, publikáciami a videami a motivačnými rozhovormi dokážeme minimálne určitú časť spoločnosti zmeniť, naštartovať a takto zmeniť podmienky, kde všetci žijeme.