Náš príbeh

Na začiatku bola myšlienka. Myšlienka, ktorá sa postupne vyvíjala v našich mysliach. Aké problémy sú okolo nás a ako môžeme pomôcť. Cielene, priamo, tak aby tá pomoc bola aj efektívna, viditeľná a naozaj niečo vedela zmeniť. Veríme, že úspešní by mali pomahať menej úspešným.

Veríme, že pomáhať je ľudské a hlavne potrebné.
Veríme vo vzdelanie.
Veríme, že základom úspechu sú vzdelaní a múdri ľudia.
Vieme, že ľudia chcú byť vzdelaní a úspešní.

Preto nadácia má zameranie práve týmito smermi. Vieme, že aj napriek tomu,
že má niekto obrovský talent, nevie sa uplatniť a to práve kvôli chýbajúcim financiám.
Nadácia United Philantropy podporuje programy, ktoré sa zameriavajú na 3 smery pomoci.

Vydavateľstvo United Philantropy

Vydavateľská činnosť odborných publikácií, ktoré povzdvihnú vzdelanie ľudí.

Viac...

Podpora
Club30

Think tank zameraný na líderstvo a na sebazdokonaľovanie.

Viac...

Slovak Mavericks

Platforma, ktorá umožňuje úspešným ľuďom prezentovať svoje úspechy, ktoré dosiahli počas kariéry.

Viac...

Naše presvedčenie a konanie je popísané v našich hodnotách

Misia

Veríme, že my na Slovensku
môžeme byť
príkladom pre celý svet.

Vízia

Úspech, ktorý dosiahne jednotlivec či celá spoločnosť na základe našich aktivít je naplnením nášho cieľa.

Hodnoty

Charakter
Lojalita
Veľkorysosť

Ako nás podporiť

Tak ako na začiatku bol príbeh prečo sme sa rozhodli založit nadáciu. Tak aj dnes postupne získavame fanúšikov a prispievatelov, ktorých naša myšlienka zaujala a veria ze to myslíme vážne a nezištne. Dnes nas podporujú naši zakladatelia, priatelia, známi, zamestnanci ale aj úplne cudzí ľudia.

Príspevky dostávame rôzne a v prvom rade ich dostávame na transparentný účet, kde každý vidí koľko sme dostali a na čo sa jeho príspevky využili. Našim záujmom je 100% transparentnosť medzi nadáciou a jej prispievateľom. Viera, že darované prostriedky sa od darcu dostanú priamo k cieľu jeho podpory.

2% príspevok jednotlivca

ktorý umožňuje každému zamestnancovi dať časť jeho zaplatených daní na základe zákona... nadácii podľa jeho slobodnej vôle.

Tu nájdete potrebné dokumenty

2% príspevok z firmy

kde spoločnosť, ktorá odvedie daň, časť z odvedenej dane vie presmerovať na akúkoľvek nadáciu podľa slobodného výberu.


Tu nájdete potrebné dokumenty

Priame
príspevky

príspevky, ktoré nám poukazujú jednotlivci či spoločnosti, ktoré majú záujem aby naše myšlienky boli zhmotnené.


Priamo podporiť

o našich projektoch v médiách