O nás

Domov → O nás

Náš príbeh a poslanie

Slovo filantropia je gréckeho pôvodu. Je to zložené slovo z dvoch slovných základov: “philos" = milovať, mať rád, starať sa, a slova “anthropos" = človek, ľudský jedinec, ľudskosť. Teda „Filantropia“ znamená: mať rád, starať sa o človeka a jeho ľudskosť.

Medzi ľuďmi je bohužiaľ veľa chladu a bariér, ktoré si stavajú sami okolo seba, a sú ľahostajní ku svojmu okoliu. Mnohí sa neodvážia správať sa tak srdečne, akí vo svojom vnútri skutočne sú, a ako to cítia, lebo sa boja odmietnutia či podozrievania okolím zo zlých úmyslov.

o nás

Úmyslom našej Nadácie a nás ľudí, pracujúcich pre Nadáciu je skutočne nezištný altruizmus a filantropia, ktorá napĺňa naše vnútorné, individuálne potreby pocitu užitočnosti a pomoci tým, ktorí sú odhodlaní a šikovní. Žiaľ, nie svojou vinou, nemajú finančné a materiálne možnosti naplno rozvíjať svoj talent. Našim cieľom je podporiť schopnosti, ktoré umožnia mladým ľuďom naštartovať proces, ktorý im pomôže k vyššej kvalite života. Keď hodnotíme svoje postoje a obzeráme sa späť za svojím životom, zisťujeme, že málokedy ľutujeme, to čo sme urobili, ale trápi nás hlavne to, čo sme neurobili.

Preto chceme - spolu s Vami - našou podporou a prácou pre Nadáciu, prispieť k rozvoju mladej generácie a pomôcť im na ceste vzdelania, rozvoja duchovných, kultúrnych a telesných schopností. Otvoríme dvere do šťastnejšieho a zmysluplnejšieho života, pretože aj malými krokmi sa dajú dosiahnuť veľké zmeny.

Výkonné orgány nadácie

Mego

MUDr. Vladimír Mego

Správca nadácie