STÁŽE A MENTORING PRE VÝNIMOČNÝCH

Domov → Podpora Club30

MISIA

Našou základnou misiou je identifikovať mladých, šikovných a ambicióznych ľudí, ktorí majú chuť spoločne s nami zmeniť svet. A nie je to len fráza!

PODPORA CLUB30

Cieľom Club 30 je nájsť mladých ľudí od 18-35 rokov, ktorí majú záujem si doplniť vzdelanie ktoré získali o stáže a mentoring úspešných ľudí. Hľadáme budúcich lídrov, ktorí môžu v budúcnosti vlastniť firmy, riadiť veľké medzinárodné korporácie a holdingy alebo možno dokonca budú súčasťou riadenia krajiny.

Club30 má záujem získať výnimočných mladých ľudí, pre ktorých bežne dostupné spôsoby vzdelávania sú nedostatočné a svojimi schopnosťami vynikajú vo svojom okolí. Cieľom Club 30 je takýchto ľudí objaviť a pomáhať im v získaní dôvery v seba samého. Pomáhať im chceme externým vzdelávaním, formou stáží a priameho mentoringu so známymi osobnosťami, ktorí sú členmi Club 30 alebo spolupracujú s klubom. Takúto pomoc poskytuje klub bezplatne, avšak kladie vysoké nároky na sústredenosť a záujem o takéto (do)vzdelávanie.

Logo Club30

Veríme vo vzdelanie, schopnosti ľudí a ochotu im pomáhať.

Každý z nás je výnimočný. Výnimočnosť je výsadou, ktorú by sme nemali nechať premárniť.

Členovia Clubu 30 svoju činnosť vykonávajú bezplatne lebo veria, že získané vzdelanie a úspech je treba ďalej šíriť pre spoločný úspech celej spoločnosti.

Podpora nadácie United Philanthropy pre Club 30 je hlavne zameraná na údržbu webovej stránky, digitálny marketing a propagáciu kontaktom s vysokými školami na Slovensku. Zároveň marketingovým predmetom, ktoré rozširujú povedomie o Club 30.