Blog

Domov → Blog

Nové knižné publikácie na rok 2023

Aj v r.2023 plánujeme v nadácii United Philanthropy vydať viacero zaujímavých knižných titulov. Prvým titulom bude publikácia "The Principles of Scientific Management

od Fredericka Winslow Taylora, ktorý skúmal pracovnú činnosť a možnosti ako túto pracovnú činnosť zefektívniť a zvýšiť produktivitu. Napriek tomu, že bola prvý krát vydaná v r.1909 je neustále aktuálna a mala by byť súčasťou knižnice každého podnikateľa.

Hlavnou myšlienkou je spolupráca pracovníkov a  manažérov so zameraním na spoločný ciel. Dovtedy nič také neexistovalo. Predtým robotníci vyrábali produkty len na základe príkazov a neustály kontakt medzi nimi absentoval. Hlavným motívom zamestnanca bolo zotrvať v zamestnaní, neboli to ciele,  efektivita alebo úspech spoločnosti ako takej. Zainteresovanosť na celkovom úspechu chýbala.

Taylor veril, že motiváciou pre pracovníkov je mzda a pokiaľ niekto dosiahol požadované ciele, mal dosiahnuť aj určenú odmenu. A tomu, kto cieľ  nedosiahol, mala byť odmena odopretá.

Jeho skúsenosti zo strojárstva mu dávali veľa príkladov o tom, že efektivita je kľúčová k zisku a úspechu spoločnosti. Experimentoval v strojárstve, vo výrobe, v stavebníctve, kde premýšľal ako určitú činnosť, ktorú niekto vykonáva, môže vykonávať efektívnejšie.

Prínosom jeho výskumov bola vyššia efektivita,  ktorá vytvorila vyššiu produktivitu práce a zároveň mzdu pre robotníkov a zisk pre majiteľa podniku.

Výsledkom štúdií boli závery, že určitá skupina zamestnancov vie pracovať efektívnejšie ako tá druhá. Preto výber správnych ľudí bol jedným z významných aspektov efektivity pracoviska.

Tento postup bol neskôr nazvaný ako „taylorizmus“, ktorý je dnes aj súčasťou ekonomickej literatúry vyučujúcej na každej ekonomickej škole na svete.

 

Prečo je dôležité si knihu prečítať a mala by sa stať súčasťou každého podnikateľa:

Základom sú štyri princípy vedeckého manažmentu:

  1. Nahraďte prácu „pravidlom palca“ alebo jednoduchým zvykom a zdravým rozumom a namiesto toho použite vedeckú metódu na štúdium práce a určenie najefektívnejšieho spôsobu vykonávania konkrétnych úloh.
  2. Namiesto jednoduchého prideľovania pracovníkov na akúkoľvek prácu, priraďte pracovníkov k ich úlohám na základe schopností a motivácie a vyškoľte ich, aby pracovali s maximálnou efektívnosťou.
  3. Monitorujte a merajte výkon pracovníkov a poskytujte im pokyny a dohľad, aby ste sa uistili, že používajú najefektívnejšie spôsoby práce.
  4. Rozdeľte prácu medzi manažérov a pracovníkov tak, aby manažéri trávili svoj čas plánovaním a školením, čo pracovníkom umožní efektívne vykonávať svoje úlohy.

 

Závery, ktoré kniha prináša:

Princípy Taylorovej teórie vedeckého manažmentu, ktoré  sa uplatnili v širokej spolupráci medzi pracovníkmi a manažérmi, sa nakoniec   vyvinuli do tímovej práce, ktorá až dodnes platí. Napriek tomu sa taylorizmus v samotnej myšlienke príliš nepraktizuje, vedecký manažment umožnil prispieť k rozvoju manažérskej praxe. Základom bolo zavedenie systematického výberu a školiacich postupov, ktoré poskytol, ako  zefektívniť pracoviská a podporil myšlienku systematického, neustáleho organizačného redizajnu.

Naspäť na zoznam blogov.