Blog

Domov → Blog

Podpora nadácie „Dopravno-bezpečnostný projekt Deutsche Schule Bratislava 2023“

Deti a ich bezpečnosť na cestách je čím ďalej kľúčovejšia oblasť záujmu. Veľká časť spoločností, ktoré podporujú nadáciu United Philanthropy patrí do automobilového sektora. Práve preto ich téma bezpečnosti na cestách veľmi zaujíma. Pri identifikácii uvedeného problému vidí nadácia absenciu účasti štátu-samospráv na participácii v tomto segmente a práve preto sa rozhodla ukázať samosprávam, ako by to malo vyzerať.  Snáď dokážeme rozhýbať kolesá byrokratického komplexu na to, aby zmenili svoj prístup k školám a   deťom ako takým.

Preto sa naša nadácia United Philanthropy rozhodla osloviť sponzorov, spoločnosť AVIS, Allianz a VW, aby pomohli tento projekt zrealizovať na škole Deutsche Schule v Bratislava na Bárdošovej ulici na  Kramároch.

V priebehu decembra 2023 budú inštalované bezpečnostné tabule na všetkých prechodoch v blízkosti školy. Určení pracovnici školy budú stáť pri jednotlivých prechodoch v reflexnom oblečení a pomocou svetelných navigačných ukazovátok smerovať dopravu počas rannej a poobednej špičky, aby deti neboli v ohrození. Pribudnú k tomu aj bezpečnostné stĺpiky počas jarných mesiacov a označenie na ceste, upozorňujúce na prechod v blízkosti školy.

Verím, že tento unikátny projekt môže byť príkladom aj pre jednotlivé samosprávy, ktoré vedia integrovať do takýchto bezpečnostných projektov aj ľudí, ktorí už dnes sú na dôchodku. Buďme v niečom unikátny a pomôžme zároveň deťom pri školách a doprave a zároveň zapojme starších ľudí, ktorí majú záujem byť pre spoločnosť užitoční pri takýchto projektoch. Úlohou nadácie je realizácia projektu s tým, že vie na požiadanie celý projekt odovzdať samosprávam na ich realizáciu. Veľkú radosť by sme mali, keby ako huby po daždi takéto projekty mohli vzniknúť pri každej škole, kde je bezpečnosť detí v ohrození.

Naspäť na zoznam blogov.