Blog

Domov → Blog

Cieľ nadácie

Už od založenia nadácie United Philanthropy v r.2013 sme mali jasný cieľ ako zmysluplne pomáhať.

Vnímali sme aj podnety ľudí v našom okolí, ktoré boli pri našej práci vždy dôležité. Ľudia majú vo svojej prirodzenej výbave zakomponované pomáhať a meniť k lepšiemu čokoľvek v našom okolí.

Nemali sme veľké ciele, chceli sme začať. Pomáhať sa dá aj s málom, tak to bolo aj na začiatku. Pri pomoci sme ako jednotlivci boli medzi prvými, ktorí ostatným ukázali príklad toho ako na to. Dnes je nás viac. Som nesmierne rád, že naša práca a výsledky sú presne také ako sme si zaumienili a rady prispievateľov sa rozširujú a veria, že to čo robíme je správne. Že zo 100% využitých prostriedkov je 100% účelovo použitých bez akejkoľvek finančnej záťaže a administratívy. Som nesmierne rád, že aj nezávislé inštitúcie ako Tatrabanka sme presvedčili, že účtovať mesačné poplatky z účtu, ktorý u nich vedieme je pre nadáciu výdavok, ktorý môžeme použiť niekde inde pre dobré účely pomoci. Veľká vďaka Tatrabanke. A takto sme postupovali úplne všade, kde to bolo možné.

Verím, že postupne každým rokom sa k nám pridajú ďalší priatelia a podporovatelia, ktorí na samostatné rozhodovanie komu pomôcť a ako nemajú čas. Avšak chcú poskytnúť prostriedky, či už 2% alebo priamy vklad na dobrú vec a chcú mať prehlad ako boli použité.

Práve preto transparentnosť a prehlad ako použijeme finančné dary sú pre nás základom dôvery medzi nadáciou a darcom.

Kam nadácia smeruje pomoc?

Aktuálne má nadácia 3 základné smery pomoci, ktoré podporuje:

  • podpora dodatočného vzdelávania 
  • podpora Club30 
  • podpora grantov MUDr. Vladimíra Mega

Primárny cieľ nadácie

Pri podpore dodatočného vzdelávania sme si určili primárny cieľ. Zlepšiť vzťahy medzi ľuďmi. Pomôcť ľuďom podnikať a rozvíjať podnikanie. Prinášať nové formy riadenia, ktoré sa uplatňujú v zahraničí, ktoré by mohli byť pre firmy či štát príkladom. Takýmto príkladom je aj prvá knižná publikácia v rámci edície United Philanthropy „Z tretieho sveta medzi elitu“. Ide o knihu, ktorá popisuje ďaleký Singapur kde bol keď vznikal a kde dnes je. Hypermoderný mestský štát, ktorý je zasadený do močarísk na ktorých sa rozprestiera, patrí dnes medzi svetovú elitu. Je to priam návod, ako budovať štát a spoločnosť na princípoch meritokracie, kde lídri spravujú spoločnosť v prospech všetkých. Verím, že to nie je fantázia.

Club30

Podpora Club30 je zameraná na vyhľadávanie talentov, budúcich lídrov, ktorí majú záujem objaviť v sebe vlastnosti, ktoré ich predurčujú k riadeniu firiem či iných spoločenských štruktúr formou mentoringu a stáží. Club30 je zameraný na aktívny mentoring s merateľnými faktormi, ktoré pomôžu nájsť skryté talenty okolo nás. Veríme, že „praví lídri“ sú kľúčom k úspechu v spoločnosti a v krajine. Radi by sme k tomuto cieľu spoločne prispeli.

Každá spoločnosť a krajina potrebuje lídrov. Bez lídrov nie sú ciele a bez cieľov nie je úspech. Sme odkázaní na ich dostatok a kvalitu. Preto práve kvôli ich objavovaniu a mentorovaniu sme si položili základné otázky ako ich nájsť, ako ich školiť, ako objavovať a klásť správne otázky na správne témy. Členovia Club30 sú úspešní ľudia, ktorí nezištne poskytujú svoj voľný čas hľadaniu, mentorovaniu budúcich lídrov.

Club30 verí, že čím viac správnych lídrov budeme mať, tým lepšie sa budeme mať všetci. Lídri by sa mali postarať o tých ostatných, to je ich hlavnou úlohou v spoločnosti.

Slovensko príkladom

Pri všetkých smeroch nadácie United Philanthropy sme sa zamerali na to, čo majú spoločné. Všetky aktivity meriame a hodnotíme, lebo chceme vidieť zmysel nášho snaženia. Na konci je vždy výsledok, ktorý sme si stanovili. Vrcholom nášho snaženia je lepšia spoločnosť. Viac edukovaných ľudí, ktorí posúvajú spoločnosť vpred a zároveň myslia aj na svoje okolie. Verím, že Slovensko môže byť jedného dňa krajina, ktorú vieme prirovnať k elitám, ktoré sú dnes našim príkladom.

Naspäť na zoznam blogov.