Granty MUDr. Vladimíra Mega

Domov → Granty MUDr. Vladimíra Mega

Podpora celoživotného vzdelávania mladých doktorov

Základnou myšlienkou je pomáhať začínajúcim doktorom, ktorí ukončia medicínu a začnú pracovať za základný plat v nemocnici. Žiaľ, nízky príjem absolventov - doktorov im nedovoľuje, aby sa vzdelávali aj naďalej, čo im však naopak, prikazuje zásada celoživotného vzdelávania, ktorá je daná zákonmi Slovenskej republiky.

MUDr. Vladimír Mego pracoval dlhé roky ako chirurg na viacerých oddeleniach nemocnice a identifikoval problém, ktorý bráni mladým lekárom nastupovať na takéto náročné pracovisko. V spolupráci s nadáciou vytvoril granty, o ktoré sa začínajúci doktori (platí pre prvé 3 roky po skončení medicíny) môžu uchádzať. Nadácia podporuje počas prvých rokov takýchto začiatočníkov tak, že im prepláca školenia a cestovné náklady, kde si dopĺňajú svoje vzdelanie a zdokonaľujú sa v praxi.

Nadácia verí v Hippokratovu prísahu, ktorá je etickým kódexom každého lekára. Veríme v záujem pomáhať, a preto takúto pomoc od doktora Vladimíra Megu podporujeme prostredníctvom zdrojov nadácie United Philanthropy.